ﺍﮔﺮ دیدید ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ می کنند، بدانید ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ آن موضوع ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ …!

ﺍﮔﺮ دیدید ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ می کنند، بدانید ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ آن موضوع ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ …!

ﻧﻮﺁﻡ_ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

این شخص فروچیو لامبورگینی در اصل سازنده تراکتور بود و روزی میره پیش مالک ..

این شخص فروچیو لامبورگینی در اصل سازنده تراکتور بود و روزی میره پیش مالک فِراری …