یک سند مهم از دوران قاجار (سفرنامه جاستین پرکینز آمریکایی، چاپ ۱۸۴۳)

زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود. (سفرنامه جاستین پرکینز آمریکایی، چاپ ۱۸۴۳)

Check Also

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف فرمانده ارشد پدافند و سیستم رادار در …