Breaking News

یاقوت – Ruby

نوعی سنگ گرانبها هست که از معدن به دست می آید به رنگ سرخ ، زرد ، کبود ، سبز  و سفید. نوع سرخ و شفاف آن بعد از الماس از بهترین سنگهای موجود میباشد و هر چه بزرگتر و خوش رنگ تر باشد گرانبها تر است در فارسی قدیم به آن یاکند هم میگفتند یواقیت جمع یاقوت است. رمانی= یاقوت درشت و سرخ رنگ شبیه انار یاقوت خام است.

Check Also

گرنبند نماد ثروت و قدرت است

گرنبند نماد ثروت و قدرت است.گاهی قیمت آن برابر با قیمت یک خانه کوچک است.در …