یادی از مهندس کریم ساعی، مردی که درختان خیابان ولیعصر تهران را کاشت(تصاویر)

یادی از مهندس کریم ساعی، مردی که درختان خیابان ولیعصر تهران را کاشت

به این بهانه از مهندس کریم ساعی، بانی ساخت پارک ساعی و کاشت درختان خیابان ولی‌عصر تهران و موسس رشته‌ی جنگل‌داری، یادی می‌کنیم.
کریم ساعی بنیان‌گذار رشته‌ی جنگل‌داری در ایران و همین‌طور پایه‌گذار سازمان “جنگل‌ها، مراتع و آب‌خیزداری ایران” در سال ۱۲۸۹ در شهر مشهد به دنیا آمد. کریم ساعی هم‌چنین بانی ساخت پارک معروف ساعی در تهران است. اگر از خیابان ولی‌عصر تهران عبور کنید درختان این خیابان دیده و روان شما را آرامش می‌بخشند؛ درختانی که مهندس کریم ساعی کاشته است.

بسیاری معتقدند خیابان ولی‌عصر تهران در کنار شانزلیزه پاریس و هایدپارک لندن هم‌چنان می‌درخشد و هویت تاریخی تهران را نشان می‌دهند. چنارهایی که مهندس ساعی در دو طرف خیابان ولی‌عصر از میدان تجریش تا میدان راه‌آهن کاشت، طولانی‌ترین خیابان پایتخت دود‌اندود و آلوده‌ی کنونی را به یکی از خیابان‌های زیبای جهان تبدیل کرد. خیابانی که امروز شهرداری تهران برای تعریض بخشی از آن قصد بریدن برخی از درختان آن را دارد

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …