کتابهای دکتر حشمدار

دکتر حشمدار ده ها کتاب به زبانهای مختلف تالیف نموده اند که بالاخص کتابهای بین المللی ایشان به زبان انگلیسی در بهترین دانشگاه های جهان ازجمله آمریکا ، ژاپن ، انگستان و آلمان در بالاترین تراز دانشگاهی و قیمت بالا بفروش رفته است.

لینک کتابهای دکتر حشمدار در سایت کشورهای آمریکا و ژاپن:

لطفا بر روی کشورهایی مقابل کلیک نمایید تا اطلاعات لازم در مورد کتابهای دکتر حشمدار از سایت مرجع هر کشور را مشاهده نمایید.

کشور ژاپن یک

کشور ژاپن دو

 کشور آلمان

کشور فرانسه

کشور آمریکا

کشور کانادا