چگونه شبکه میلگرد ستون را به ریشه وصل کنیم؟

مراحل اتصال شبکه میلگرد ستون به ریشه ستون :

  1. بعد از اجرای فونداسیون و تعبیۀ میلگردهای انتظار، اگر بخواهیم میلگردهای ستون را در کنار میلگردهای انتظار قرار دهیم، می‌بایست ستون از محور خود، به اندازه کلفتی میلگرد انتظار منحرف گردد. ولی بهتر است که در آرماتورهای ستون انحنای کوچکی ایجاد شود تا ستون درست در محل محور خود قرار گرفته و کوچکترین انحرافی نداشته باشد.
    محاسبه انحنا:
    این انحنا باید به اندازه قـطر میلگرد ستـون بوده و آن ها را چنانچه کوچک و سبک باشد با سیم آرماتوربندی در زمین محکم می‌کنیم.
  2. سپس آن را با خاموت‌های ستون به یک شبکه تبدیل، و بعد از بتن‌ریزی پی، قفسۀ آرماتورهای ستون را که از قبل آماده شده به آرماتورهای انتظار متصل می‌کنیم. این کار باید حداقل ۳-۴ روز بعد از بتن‌ریزی پی انجام شود. زیرا در غیر این صورت با توجه به اینکه بتن پی هنوز سخت نشده است در اثر لنگر آرمـاتورهای ستون، میلگردهای انتظار از جای خود تکان خورده و پی متلاشی می‌شود.
  3. بعد از بتن آرماتورهای ستون، برای تثبیت موقعیت هر ستون ابعاد آن را به وسیله تیرهای چوبی در پای ستون مشخص می‌نمایند. یا با ریسمان رنگ ابعاد ستون را خط می‌زنند تا قالب را بر روی آن قرار دهند. باید توجه داشت که برای تثبیت ابعاد ستون هیچگاه نبایست با ریختن در پای آن اقدام شود. مقطع اغلب ستون‌ها در ساختمان‌های معمولی مربع یا مستطیل و بندرت دایره یا چند ضلعی می‌باشد. در هر حال عرض مقطع ستون نباید از ۲۰ سانتی‌متر کمتر و همچنین سطح مقطع آن نباید از ۶۰۰ سانتی‌متر کمتر باشد.
  4. آرماتورهای طولی و عرضی ستون‌ها باید طوری به هم بافته شوند که در موقع حمل و نقل و کار گذاشتن و بتن‌ریزی خطر جابجا شدن آرماتورها و دور و نزدیک شدن آن ها از همدیگر وجود نداشته باشد.
  5. حداقل قطر آرماتورهای طولی ۱۴ میلی‌متر بوده، و حداقل تعداد آرماتورهای طولی در مقاطع مربع و مستطیل ۴ عدد، در مقطع دایره ۶ عدد و در مقطع چندضلعی تعداد اضلاع می‌باشد.

Check Also

AutoCAD ( Autodesk ) – First professional training session ( Introducing AutoCAD program )

آموزش سمعی و بصری برنامه اتوکد در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه …