پنج دقیقه بعد از تولدتان اسم ، ملیت و دین شما را تعیین می‌کنند

پنج دقیقه بعد از تولدتان
اسم ، ملیت و دین شما را تعیین می‌کنند
و شما بقیه زندگی‌تان را
صرفِ دفاع از چیزهایی می‌کنید
که خودتان انتخابش نکرده‌اید

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …