پدرش رییس جمهور ایران بود

پدرش رییس جمهور ایران بود
پدرش شهید شد
آقازاده نیست
پست دولتی ندارد
از سهمیه فرزند شهیدی استفاده نکرده
جنوب تهران مغازه دارد
ایشون کمال رجایی فرزند شهید رجایی هستن

Check Also

بعضی چیزها را اگه نیاز هم نداریم بخریم

جدا از هیاهوی انتخاباتیجدا از هیاهوی کروناجدا از بی عرضگی آقایان جدا از لایو های …