وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی ..

وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی و نشسته بر سفره‌ای رنگین نسخه‌ی مقاومت می‌پیچند!

Check Also

یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟ گفت با 3 راهکار …