نام گیوتین از نام خانوادگی پزشک فرانسوی ژوزف گیوتین گرفته شد

نام گیوتین از نام خانوادگی پزشک فرانسوی ژوزف گیوتین گرفته شد كه در سال ۱۷۸۹ با پشتیبانی جلاد پاریس پیشنهاد استفاده از دستگاه جداکننده سر را مطرح کرد تا از اعدامهای وحشتناک جلوگیری شود !

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

جالب است بدانید که واژه ایران نخستین بار (به عنوان یک کشور) توسط اردشیر بابکان..

جالب است بدانید کهواژه ایران نخستین بار (به عنوان یک کشور) توسط اردشیر بابکان بنیانگذار …