مُشتی گره کرده از دوران هخامنشی

مُشتی گره کرده از دوران هخامنشی
مومیایی شماره‌ی ۴
محل کشف: معدن نمک تاریخی چهرآباد زنجان
وضعیت: سالم‌ترین مرد نمکی کشف شده تا به امروز
قدمت: بیش از ۲۳۰۰ سال
سن هنگام مرگ: ۱۶ سال
قد: بین ۱۷۰ تا ۱۷۵
سالم‌ترین نمونه‌ی پارچه و لباس کشف شده از دوران هخامنشی
جنس کفش‌ها: چرم

Check Also

یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟ گفت با 3 راهکار …