مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف فرمانده ارشد پدافند و سیستم رادار در دوران شوروی بود. سیستم کامپیوتری ماهواره دفاعی اخطار حمله اتمی از طرف آمریکا می‌دن. اخطارها نشون می‌داد که ۵ موشک به سمت شوروی پرتاب شده. پتروف اما اوضاع رو کنترل کرد و از پاسخ اتمی شوروی جلوگیری کرد.

بعدها مشخص شد که یک باگ نرم‌افزاری بوده که اخطار اشتباه صادر کرده

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …