Breaking News

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف فرمانده ارشد پدافند و سیستم رادار در دوران شوروی بود. سیستم کامپیوتری ماهواره دفاعی اخطار حمله اتمی از طرف آمریکا می‌دن. اخطارها نشون می‌داد که ۵ موشک به سمت شوروی پرتاب شده. پتروف اما اوضاع رو کنترل کرد و از پاسخ اتمی شوروی جلوگیری کرد.

بعدها مشخص شد که یک باگ نرم‌افزاری بوده که اخطار اشتباه صادر کرده

Check Also

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:اگر بسیار کار کند، می‌گویند …