لوئیس بریل چه کسی است؟

این هفته تولد لوئیس بریل بود! مردی که الفبای بریل رو به دنیا معرفی کرد.

بریل در مدت زمانی که زنده بود الفبای خودش رو بین گروه محدودی گسترش داد و بعد از مرگش فهمیدن چه میراث گهرباری رو برای زنده‌ها گذاشته

خدمتی که این آدم به دنیا و نابینایان کرد رو هیچکس از یاد نمیبره و چه خوبه آدما موقع زنده بودن کارهایی بکنن که بعد از مرگشون به نیکی یاد بشن

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …