شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟

شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟ فرمود: مسلمان کسی است که مردم از شر دست و زبان او در امان باشند.
آن شخص گفت: والله کور شوم اگر تا بحال چنین مسلمانی دیده باشم

Check Also

یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟ گفت با 3 راهکار …