رعیت را چه به آزادی،به جهنم که نان ندارید،کار ندارید، سرپناه ندارید

بخشی از سخنان محمد علی شاه قاجار:

“رعیت را چه به آزادی!
به جهنم که نان ندارید
کار ندارید، سرپناه ندارید
آب ندارید، به جهنم که جوانانمان درگیر افیویند
به جهنم که زنان تن فروشی میکنند
همینکه سایه مان بر سر شما رعیت است کافیست

Check Also

بعضی چیزها را اگه نیاز هم نداریم بخریم

جدا از هیاهوی انتخاباتیجدا از هیاهوی کروناجدا از بی عرضگی آقایان جدا از لایو های …