دکتر کوکب معارفی الهی بنیانگذار اداره کل خدمات اجتماعی ایران درگذشت

دکتر کوکب معارفی الهی بنیانگذار اداره کل خدمات اجتماعی ایران درگذشت،او معاونت وزارتخانه های بهداری،کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشت‌. از جمله خدماتی که وی در ایران پایه‌گذاری کرد، سیستم آموزش در ضمن خدمت، سیستم ارجاع نظارت، تهیه مواد آموزشی و کتابچه‌های کار و همچنین دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت اجتماعی است. علاوه بر این، دکتر معارفی واحدهای مددکاری اجتماعی پزشکی را در بسیاری از بیمارستان‌های کشور راه‌اندازی کرد. وی به عنوان معاون وزیر مسئولیت ساماندهی و توسعه اداره امور اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی را نیز بر عهده داشت. وی در سال ۱۹۷۴ به عنوان معاون اول وزیر در وزارت تازه تأسیس رفاه اجتماعی منصوب شد و مسئولیت امور پارلمانی و اداری را بر عهده گرفت. وی به عنوان نماینده ایران در بسیاری از کنفرانس‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی شرکت داشت و مقالات بسیاری نیز در این رابطه منتشر کرد. دکتر کوکب معارفی الهی در سال ۱۹۷۶ به عنوان عضو کمیته اجرایی شورای بین‌المللی کار اجتماعی(ICSW) انتخاب شد.او رئیس و بنیانگذار کمیته ملی رفاه اجتماعی ایران در ICSW و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان زنان ایران بود
یاد بزرگ زنان ایران را زنده نگاه داریم

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …