دکتر امیر ناصر کاتوزیان؛ پدر علم حقوق – یک خاطره

اولین باری که بین دوراهی قانون و اخلاق قرار گرفتم مربوط به زمانی بود که قاضی بودم و به پرونده‌های تخلفات رانندگی رسیدگی می‌کردم. پرونده پسر دوست پدرم را برایم آوردند که من و خانواده‌ام چند مدتی در خانه آنها تا پیدا شدن خانه جدید مهمان بودیم. اخلاق اقتضا می‌کرد تا او را جریمه نکنم ولی ندای درونم قانون را می‌پسندید. بالاخره او را جریمه کردم اما برگ جریمه‌اش را خودم پرداختم.

دکتر امیر ناصر کاتوزیان؛ پدر علم حقوق

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …