Breaking News

در فرهنگ و تاریخ اساطیری ایران رستم‌زایی» یا «رستمانه» چه معنایی دارد؟

در فرهنگ و تاریخ اساطیری ایران، عمل سزارين نخستین بار برای زایش رستم و با پاره كردن پهلوى «رودابه» مادر رستم انجام شد و نام «رستم ‌زایی» یا «رستمانه» از اينجا نشأت گرفته كه قدمتى هزاران ساله دارد!

در شاهنامه، هنگامی که رودابه، همسر زال و مادر رستم قصد زایمان رستم را دارد به علت درشتی هیکل رستم با مشکل مواجه شده و درد بسیاری را متحمل می‌شود. زال برای نجات جان همسر و فرزندش از سیمرغ کمک می‌خواهد و این پرنده روشی که امروز به سزارین شهرت دارد را به زال آموزش می‌دهد. به این دلیل در فرهنگ ایران به این عمل «رستم‌زایی» یا «رستمانه» گفته می‌شود!

اما ریشه نام عمل سزارين از آنجا گرفته شده كه جوليوس سزار به وسيله زايمان غير طبيعى با پاره كردن ديواره شكم و رحم مادرش در شرايطى كه زايمان طبيعى ممكن نبود متولد شد

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …