درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند ..

درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند “مهربان ” و “مهربانو”. مهربانو کسیکه مهر خلق میکند و مهربان یعنی نگهبان مهربانو

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

زیباترین مادر دنیا.!

ماری آن بیوه زنی که به علت بیماری اکرومالی اندام ها وصورت بزرگی پیدا کرده …