داگلاس نورث | برنده نوبل اقتصاد : اگر میخواهید بدانید کشوری توسعه میابد یا نه اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده میکند نروید

اگر میخواهید بدانید کشوری توسعه میابد یا نه اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده میکند نروید؛ اینها را به راحتی میتوان خرید یا دزدید یا کپی کرد …

برای دیدن توسعه بروید در دبستان ها و پیش دبستانی ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش میدهند مهم نیست چه چیزی آموزش میدهند بلکه ببینید چگونه آموزش میدهند.
اگر کودکان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، دارای روحیه گفتگو، تعامل ودارای روحیه مشارکت و کار تیمی بار آورند، اینها انسان ها و شخصیت هایی خواهند شد که میتوانند توسعه ایجاد کنند.

داگلاس نورث | برنده نوبل اقتصاد

Check Also

یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟ گفت با 3 راهکار …