جعل مدرک تحصیلی چه مجازاتی دارد؟

سوال:
جعل مدرک تحصیلی چه مجازاتی دارد؟
پاسخ:

استفاده از مدرک تحصیلی جعلی از دو ماه تا دو سال حبس دارد.
مجازات‌های جعل و استفاده از مدارک تحصیلی
طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی هرفردی که مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور را جعل کند یا با علم به جعلی بودن این مدارک را مورد استفاده قرار بدهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. در چنین مواردی اگر فرد این مدرک را جعل و مورد استفاده قرار داده باشد دو اختلاف نظر در خصوص میزان مجازاتش وجود دارد زیرا برخی قضات دو مجازات و برخی دیگر به یک مجازات برای این افراد معتقدند. اما صرف نظر از این اختلاف نظرها قانونگذاران برای مرتکبان جعل و استفاده از سند جعلی دو مجازات مجزا در نظر گرفته‌اند. همچنین اگر براساس مدرک به این افراد عنوان دکتر و مهندس و امثال اینها هم داده بشود یک مجازات غصب عنوان هم برایش درنظر گرفته می‌شود. علاوه بر این نیز فرد مجرم باید جبران خسارت کند و اگر امتیازی هم از این طریق به‌دست آورده باشد از او گرفته می‌شود.

Check Also

قواعد انصراف از خرید اینترنتی

سوال:چه قوانین در دادگاه در مورد خرید اینترنتی حاکم است لطفا توضیح دهید؟پاسخ: اگر کالایی …