تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی نخستین بانوی درجه‌ دار ایران

تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی نخستین بانوی درجه‌دار ایران! اولین سرتیپ زن ایرانی تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی بود. وی در سال ۱۳۱۲ به دستور رضا شاه با درجه سروانی مشغول به خدمت در ارتش شاهنشاهی شد و این آغاز فعالیت زنان در ارتش شاهنشاهی ایران بود. در سال ۱۳۳۸ بعنوان اولین زن ایرانی به درجه سرتیپی ارتقا یافت و در سال ۱۳۴۱ پس از ۳۰ سال خدمت در ارتش شاهنشاهی از خدمت بازنشسته شد. او همچنین در سال ۱۳۰۸ خورشیدی تحصیلات خود را در رشته طب از دانشگاه استانبول به پایان رساند. تیمسار ارفعی به مدت ۱۹ سال در هنرستان دخترانه به تدریس بهداشت و پزشکیاری پرداخت. وی مدتی نیز در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی به معالجه بیماران می‌پرداخت. او در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷ چشم از جهان فرو بست

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …