Breaking News

توپاز – Topaz

توپاز بیشتر در رنگهای آبی و زرد دیده میشود. از این سنگ باید به خوبی نگهداری کرد چرا که اسید سولفوریک این کانی را تخریب شیمیایی میکند همچنین در هنگام تراش دادن و استفاده از این سنگ باید دقت زیادی نمود چون ممکن است آسیب ببیند. به علت همانندی توپاز با بعضی سنگ ها آن را توپاز گرانبها نیز میخوانند. بزرگترین بلور توپاز جهان در سال ۱۹۶۵ میلادی در اوکراین به وزن ۱۰۰ کیلوگرم به رنگ آبی یافت شد همچنین نگین هایی از توپاز به وزن چند هزار قیراط در موزه آمریکا نگهداری می شود.

Check Also

گرنبند نماد ثروت و قدرت است

گرنبند نماد ثروت و قدرت است.گاهی قیمت آن برابر با قیمت یک خانه کوچک است.در …