تصویر دیدنی از عشق فرزند به پدر و مادر

این مرد میانماری که به بنگلادش فرار کرده، پدر و مادر خودش رو که قادر به حرکت نیستند ۱۶۰ کیلومتر به این شکل، روی شانه‌های خود حمل کرد تا به مقصد رسید!

در سالهای اخیر مسلمان میانماری توسط بوداییان به بدترین شکل ممکن کشته می‌شوند

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …