تصویری از نظرسنجی چشمی روحانی به صورت روزانه از قیافه مردم


روحانی به راننده:
آروم تر برو دارم نظرسنجی می کنم چقدر مردم از دلار بیست هزارتومانی و اقتصاد خوشحالند که اینجور در حال در آغوش کشیدن یکدیگر هستند. علی برکت الل…

Check Also

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف

مردی که دنیا رو نجات داد: استانیسلاو پتروف فرمانده ارشد پدافند و سیستم رادار در …