بیت کوین ، امن ترین صندوق مالی برای خانواده

بیت کوین ، امن ترین صندوق مالی برای خانواده می باشد زیرا همه بازارهای مالی تحت الشعاع نواسات مختلف سیاسی و اجتماعی هستند و مالیات هم دارند اما بیت کوین تحت سلطه هیچ فردی نیست

Check Also

او پرسید: من از جانب خدا آمده‌ام یا خودم؟

معروف است که چنگیز خان مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و …