بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران

دفتر فرهنگی سفارت فرانسه در تهران پذیرش برای بورس های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را آغاز نموده است. دفتر فرهنگی شرایط و مزایای زیر را برای بورس های تحصیلی اعلام نموده است.

حسب این اطلاعیه علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل اعلام شده از سوی سفارت فرانسه تماس بگیرند.

شرایط داوطلبین برای بورس:
• داشتن پذیرش برای ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه ھای فرانسه،
داشتن ملیت ایرانی و تحصیل در ایران
• داشتن حداکثر ۲۸ سال سن ھنگام شروع دوره مستر
• تسلط کافی به زبان مورد نیاز رشته انتخابی
امتیازات بورس:
• دریافت مبلغ ۷۶۰ یورو در ماه طی سال تحصیلی مقطع مستر
• بیمھ تامین اجتماعی در طول سال تحصیل در مقطع مستر
• معافیت از پرداخت ھزینه ثبت نام در دانشگاه
• بھره مندی از ھمراھی و نظارت بر روند تحصیلات
• داشتن اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی
• رایگان بودن ویزا

بورسهای دکترا شامل رشته های :
• علوم پایه و فنی و مهندسی
• علوم انسانی و اجتماعی
• زبان و ادبیات فرانسه
میباشد.
بورسهای مقطع مستر شامل رشته های :
• علوم انسانی و اجتماعی
میباشد.

تمامی پرونده شامل فرم بورس و مدارک پیوست باید از طریق پست به آدرس پستی زیر فرستاده شود : سفارت فرانسه در ایران ۶۴ خیابان نوفل لو شاتو ۱۱۳۴۸ تهران خانم زهره میربهاء

انتشار توسط 8 تم