برای تسلط بر یک ملت؛اقلیتی خائن واکثریتی نادان لازم است…!!

برای تسلط بر یک ملت؛
اقلیتی خائن و
اکثریتی نادان لازم است…!!

چرچیل

Check Also

بعضی چیزها را اگه نیاز هم نداریم بخریم

جدا از هیاهوی انتخاباتیجدا از هیاهوی کروناجدا از بی عرضگی آقایان جدا از لایو های …