باهوش‌ترین خلافکار ایران چه کسی بود؟

سید مهدی بلیغ یک خلافکار بی‌سواد ایرانی بود که در دهه 30 با فروختن “کاخ وزرات دادگستری” به 2 تاجر آمریکایی به جای هتل، حسابی سر و صدا کرد و به باهوش‌ترین خلافکار ایران معروف شد .

او بعد از فریب دادن 2 تاجر آمریکایی، با تطمیع وزیر دادگستری وقت، کاخ رو واسه ساعتی اجاره کرد، با خرید 200 جفت دمپایی و قرار دادن اونا جلوی در اتاق‌های ساختمون اداری اونجارو شبیه به هتل درآورد و با گول زدن تاجرا ازشون 500 هزار تومن پیش‌پرداخت گرفت و به مصر فرار کرد !

او در دهه 60 در ایران اعدام شد

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …