آموزش حرفه ای آباکوس جلسه اول

آموزش سمعی و بصری برنامه آباکوس در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی مسلط می شود.
یکی از بی نظیرترین بسته های آموزشی در جهان می باشد.
لطفا کلیک نمایید

تهیه و تنظیم : دکتر حشمدار

Check Also

CATIA ( 3DEXPERIENCE ) – First training session ( CSI CATIA Professional Training Series)

آموزش سمعی و بصری برنامه کتیا در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه …